Algemene voorwaarden

Toepassingsgebied

U bezoekt een website van Forrest Farm, Mesenstraat 191, 7784 Waasten, telefoon: +32 (0)474 22 91 11 , e-mail: info@forrestfarm.be, ondernemingsnummer: BE0 772 700 317.

Door deze website te bezoeken, bevestigt u dat u deze gebruiksvoorwaarden hebt gelezen en begrepen.

Inhoud

Forrest Farm brengt u via deze website op de hoogte van onze organisatie en de producten en diensten die we aanbieden.

Forrest Farm behoudt zich het recht voor om deze website en de inhoud ervan te allen tijde te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

We hebben veel zorg besteed aan de inhoud van deze website. Forrest Farm garandeert echter niet dat de informatie nauwkeurig, betrouwbaar en actueel is of geschikt voor enig doeleinde.

Deze website kan links naar externe websites bevatten. Wanneer u op deze links klikt, verlaat u onze website. Hoewel Forrest Farm zelf de link kan hebben aangemaakt of toegestaan, betekent dit niet dat Forrest Farm de inhoud van de externe websites goedkeurt of de derde ondersteunt. Forrest Farm heeft geen zeggenschap over de inhoud van de gekoppelde websites en draagt er geen verantwoordelijkheid voor. Forrest Farm aanvaardt geen aansprakelijkheid voor externe websites, hun inhoud of functies.

Intellectuele eigendom

De website en de onderdelen ervan (tekst, logo's, merken, handelsnamen, lay-out, afbeeldingen, foto's, video's, illustraties en andere onderdelen die op de website staan) worden beschermd door intellectuele-eigendomsrechten. Forrest Farm verbiedt u om op eender welke manier enige van deze onderdelen, gedeeltelijk of in een gewijzigde vorm, te gebruiken, te reproduceren, weer te geven, bekend te maken, te verwijderen, aan te passen enz. zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Forrest Farm.

Gegevensprivacy

Raadpleeg onze privacyverklaring

Aansprakelijkheid

Forrest Farm kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van deze website (bv. computervirussen, beschadigde bestanden, verlies van programma's of andere gegevens, indirecte schade, gederfde winst enz.). Forrest Farm kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor eender welke dienstonderbrekingen of voor enige schade die voortvloeit uit deze onderbrekingen.

Toepasselijk recht

Deze website is onderhevig aan het Belgische recht, zonder rekening te houden met bepalingen inzake wetsconflicten. Alle geschillen met betrekking tot deze website vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Ieper.

Forrest Farm © 2024 - Algemene voorwaarden - Privacy policy - Sitemap
Om u beter van dienst te zijn, maakt deze website gebruik van cookies. Als u verder surft op deze website gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies.Ik snap het